|   Volg ons: Facebook LinkedIn Twitter Instagram   |  LISA  |  
Algemene Ledenvergadering op 20 mei 2021
28-4-2021
|
Met genoegen nodigen we alle seniorleden en ouders/ verzorgers van onze jeugdleden uit voor de Algemene Ledenvergadering op 20 mei 2021 van 20.00-21.30 uur. De vergadering zal  - vanwege de coronamaatregelen - wederom digitaal plaatsvinden.

Agenda ALV:
  1. Opening door de voorzitter en vaststellen van de agenda
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Vaststellen Notulen ALV van 30 november (beschikbaar in LISA team)
  4. Contributie 2021/2022 
  5. Goedkeuring gevraagd aan ALV voor de voorgestelde loyaliteitsregeling voor senioren (zie bijlage brief aan de leden op 16 april 2021)
  6. Bespreking ingekomen stukken
  7. Rondvraag
  8. Sluiting
Om de rondvraag zo efficiƫnt mogelijk te behandelen, vragen wij jullie om je vragen vooraf per email in te dienen bij het secretariaat.

Wil je de ALV bijwonen? Meld je aan via deze link. Enkele dagen voor de ALV ontvang je de Teamslink en de presentatie. 
Bijlage: Briefaanledenloyaliteitsregelingsenioren16042021.pdf

terug naar vorige scherm
Gerelateerd Nieuws
24-3-2021  |  Bestuur
Sponsors
Get it on Google Play